Ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage

09-03-2017

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen voor windpark Weijerswold liggen van 4 maart 2017 tot en met 14 april 2017 ter inzage. Iedereen die wil, kan nu deze stukken lezen en heeft in deze periode de gelegenheid om hierop eventueel een zienswijze in te dienen.

Het ontwerp-bestemmingsplan is te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.  
Daarnaast zijn de stukken in te zien bij het Klantcontactcentrum Hof van Coevorden. Wie een toelichting wil hierop, kan contact opnemen met de gemeente Coevorden (afdeling Leefomgeving, team omgevingsontwikkeling). Klik hier voor de website van de gemeente Coevorden. Meer informatie over de procedure is te vinden in de officiële publicatie van de gemeente Coevorden. Klik daarvoor hier.

Het bestemmingsplan is opgesteld door de gemeente Coevorden. Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden heeft besloten dit ontwerp-bestemmingsplan en de –omgevingsvergunningen ter inzage te leggen.
De gemeente Coevorden beoordeelt de ingekomen zienswijzen en stelt, waar nodig, het plan bij. Vervolgens neemt de gemeenteraad van Coevorden een besluit over het bestemmingsplan. Dit gebeurt volgens de huidige planning nog voor de zomer van 2017.
Daarna kan er nog bij de Raad van State beroep worden aangetekend tegen het bestemmingsplan. Na een eventuele positieve uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk.

In het ontwerp-bestemmingsplan staat onder meer beschreven wat de aanleiding is van het initiatief, de beoogde locatie van de windmolens, hoe groot de windmolens kunnen worden en wat de impact is op de omgeving. Een directe link naar de toelichting bij het ontwerp-bestemmingsplan waar veel van deze informatie in staat, is hier te vinden.

Hieronder alvast enkele hoofdpunten uit die toelichting:

  • De initiatiefnemers van deze vier windmolens zijn Raedthuys Pure Energie en Windunie.
  • De beoogde locatie is het gebied ten zuiden van het buurtschap Weijerswold. De windmolens staan gepland langs de grens met Duitsland.
  • De windmolens staan op meer dan 670 meter afstand van de dichtstbijzijnde woningen.
  • De windmolens krijgen een masthoogte van minimaal 99 meter en maximaal 122 meter. De rotordiameter wordt minimaal 115 meter en maximaal 136 meter. Dit betekent dat de tiphoogte minimaal 156,5 meter wordt en maximaal 190 meter. De tiphoogte is het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat.
  • De windmolens wekken naar verwachting jaarlijks genoeg stroom op voor 12.500 tot 15.625 huishoudens.
  • De geluidsnormen (Lden-contour en Lnight-contour) worden niet overschreden. De windmolens staan daarvoor op genoeg afstand van omliggende woningen.
  • Een stilstandvoorziening (windmolens worden automatisch stilgezet) zorgt ervoor dat de normen voor slagschaduw niet worden overschreden.

© Windpark Weijerswold 2016