Gemeenteraad spreekt zich uit over windpark

26-06-2017

Er komt een belangrijke stap aan voor Windpark Weijerswold: de gemeenteraad van Coevorden spreekt zich binnenkort uit over ons (Raedthuys Pure Energie en Windunie) initiatief.

In maart en april van dit jaar lag het ontwerp-bestemmingsplan voor Windpark Weijerswold ter inzage. Iedereen die wilde, kon hierop een zienswijze indienen en dat is ook gebeurd.
Op deze zienswijzen is een antwoord geformuleerd door de gemeente Coevorden. Het college van Burgemeester en Wethouders van Coevorden heeft vervolgens op 20 juni besloten deze zogeheten nota van antwoord en het bestemmingsplan voor het windpark ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat is nu dus aanstaande.

Commissie en gemeenteraadsvergadering
Het bestemmingsplan wordt eerst inhoudelijk besproken in de commissie. Dat gebeurt op dinsdag 4 juli. Klik hier voor de agenda van de vergadering. Windpark Weijerswold is agendapunt 10. Daar vindt u ook alle officiële stukken, zoals het voorstel van het college aan de gemeenteraad, het bestemmingsplan zelf en de bijlagen van het bestemmingsplan. Daarin staat gedetailleerd beschreven wat het plan inhoudt.
Bij de stukken vindt u ook de eenzijdige ongerichte rechtshandeling. Daarmee committeren wij ons aan de afspraken die zijn gemaakt met het bewonersplatform.

Na de behandeling in de commissie neemt de gemeenteraad op 11 juli een besluit over het bestemmingsplan. Ook van die vergadering kunt u tegen die tijd de agenda vinden op de website van de gemeente Coevorden, klik dan hier.

Omgevingsvergunning en vervolg
Er werd voor dit bestemmingsplan een zogeheten coördinatieprocedure gevolgd. Dat betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage lagen. Als de gemeenteraad op 11 juli het bestemmingsplan vaststelt, kan vanwege de coördinatieprocedure dan ook de omgevingsvergunning worden verleend. Deze vergunning en het bestemmingsplan liggen dan vervolgens zes weken ter inzage. In deze periode kan hier door de indieners van een zienswijze beroep tegen worden ingesteld bij de Raad van State.

Contact
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over het windpark, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Dat kan het beste door een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl   

Aanmelden voor de nieuwsbrief over Windpark Weijerswold kan overigens ook via deze website, klik daarvoor hier.

© Windpark Weijerswold 2016