Bestemmingsplan windpark vastgesteld

13-07-2017

Op dinsdag 11 juli nam de gemeenteraad van Coevorden een besluit over het ontwerp-bestemmingsplan voor Windpark Weijerswold. De uitkomst hiervan is dat het ontwerp-bestemmingsplan, zoals voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders (B&W), met algemene stemmen is vastgesteld.
U kunt de gemeenteraadsvergadering van 11 juli hier nog terugkijken. Als u op agendapunt 7.1 klikt, kunt u de beelden afspelen.

Definitieve omgevingsvergunning ter inzage
Er is voor dit bestemmingsplan een zogeheten coördinatieprocedure gevolgd. Dat betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage lagen. Doordat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, kan vanwege de coördinatieprocedure nu ook de omgevingsvergunning worden verleend door het college van B&W.

Deze definitieve vergunning en het definitieve bestemmingsplan liggen vervolgens zes weken ter inzage. In deze periode kan er – door iedereen die een zienswijze heeft ingediend of daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest - beroep tegen worden ingesteld bij de Raad van State (RvS).

Het wordt aangekondigd op de gemeentepagina in een van de lokale weekbladen en op de website van de gemeente Coevorden wanneer deze definitieve vergunning en het definitieve bestemmingsplan ter inzage liggen. Ook zullen wij - initiatiefnemers Raedthuys Pure Energie en Windunie - dat melden in onze nieuwsbrief en op onze website www.windinweijerswold.nl.

Aanvraag SDE+
Het is voor ons een belangrijke stap dat binnenkort de definitieve vergunning wordt verleend, omdat wij daarmee een aanvraag kunnen doen voor de SDE+-subsidie in het najaar van 2017. 
Meer informatie over de SDE+ kunt u hier lezen.

Naar verwachting zijn de ruimtelijke procedures in het derde kwartaal van 2017 afgerond. Daarop kan dan dus nog een procedure bij de RvS volgen. Dan zou de bouw van de windmolens medio 2018 kunnen beginnen en op basis daarvan is de verwachting dat de windmolens dan medio 2019 stroom leveren.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht of over andere aspecten van het windpark? Stel deze dan gerust via info@windinweijerswold.nl

© Windpark Weijerswold 2016