Datum zitting Raad van State bekend

02-05-2018

De drie beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor het windpark worden op 14 juni 2018 behandeld op een zitting bij de Raad van State (RvS). Deze openbare zitting begint om 13.00 uur in het gebouw van de RvS in Den Haag.

De RvS geeft aan het dossier grondig te hebben bestudeerd en dat tijdens de zitting het accent er daarom op ligt dat de betrokken partijen vragen van de staatsraden beantwoorden.

Uitspraak
De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de RvS. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bezwaren tegen ontheffing Wet natuurbescherming niet-ontvankelijk
Verder zijn er zoals eerder gemeld drie bezwaarschriften ingediend tegen de verleende ontheffing op de Wet natuurbescherming voor het windpark. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben deze bezwaren, conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie, niet-ontvankelijk verklaard.

© Windpark Weijerswold 2016