Uitspraak door Raad van State uitgesteld

07-09-2018

De uitspraak door de Raad van State (RvS) over de drie beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen is uitgesteld. De termijn om uitspraak te doen, is door de RvS met zes weken verlengd.

De zitting was op 14 juni. In principe volgt een uitspraak binnen zes weken na de zitting, maar deze termijn is al eens verlengd met zes weken. Nu meldt de RvS dat de termijn wederom met zes weken is verlengd. Dat betekent dat nu is beoogd dat de uitspraak uiterlijk half oktober volgt, maar dit is uiteraard onder voorbehoud. Als er meer over bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

© Windpark Weijerswold 2016