Grondonderzoeken ter voorbereiding op bouw

16-10-2018

Binnenkort worden er grondonderzoeken gedaan in het gebied waar de windmolens komen. Deze onderzoeken horen bij de vele praktische voorbereidingen die nodig zijn voordat de bouw van de windmolens begint.

Deze grondonderzoeken staan omstreeks week 45 (de week van 5 tot en met 9 november 2018) gepland. Dit betreft sonderingen, boringen en waterstandsmetingen.

Met het sonderen wordt de draagkracht van de bodem in beeld gebracht. Dit gebeurt met een speciale vrachtwagen, een zogeheten sondeerwagen. Deze staat op de te onderzoeken locaties en vanuit de sondeerwagen wordt met een staaf op de bodem geduwd. De plekken waar de windmolens zelf komen, de locaties waar de hijskranen komen te staan en de wegen naar de windmolens toe worden op deze manier onderzocht. De verzamelde informatie laat zien hoe sterk de grond is. Deze informatie is onder andere van belang voor het ontwerp van het fundament van de windmolens.

Door middel van de boringen wordt de samenstelling van de bodem onderzocht en kunnen eventuele verontreinigingen worden ontdekt. Dit boren gebeurt met de hand door medewerkers in het veld.

Er worden verder peilbuizen geplaatst om te kunnen meten wat de grondwaterstand in het gebied is.

We verwachten dat de werkzaamheden voor deze grondonderzoeken geen hinder voor de omgeving veroorzaken.

© Windpark Weijerswold 2016