Zitting over ontheffing Wet natuurbescherming

30-11-2018

Op 16 januari 2019 behandelt de rechtbank Noord-Nederland in een zitting het beroep dat is ingesteld tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor Windpark Weijerswold. Tijdens de zitting in de rechtbank in Groningen kunnen wij als initiatiefnemers van het windpark en de indieners van het beroep vragen van de rechter beantwoorden. Ook wordt tijdens de zitting duidelijk wanneer er uitspraak wordt gedaan in deze zaak.

De ontheffing op de Wet natuurbescherming is enige tijd geleden verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, maar daartegen zijn drie bezwaarschriften ingediend. Gedeputeerde Staten hebben deze bezwaren, conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie, niet-ontvankelijk verklaard. De indieners van de bezwaren zijn hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank en daarom wordt nu deze zitting gehouden. 

© Windpark Weijerswold 2016