Uitspraak ontheffing Wet natuurbescherming uitgesteld

07-03-2019

Op 16 januari 2019 behandelde de rechtbank Noord-Nederland het beroep dat is ingesteld tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor Windpark Weijerswold. Tijdens deze zitting zei de rechtbank dat er binnen zes weken een uitspraak zou zijn, maar onlangs meldde de rechtbank dat het niet lukt om dat binnen deze termijn te doen. Daarom is deze termijn verlengd met wederom zes weken.

Voorbereidingen op de bouw
Op dit moment zijn we bezig met enkele voorbereidingen voor de bouw.
Om de windmolens te kunnen bouwen, is er onder andere veel transport nodig. Er moet bijvoorbeeld grond en beton worden aan- en afgevoerd, en er zijn grote transporten nodig om de onderdelen van de windmolens op hun plek te krijgen. Een belangrijk onderdeel van onze voorbereidingen is daarom ook het zoeken van geschikte routes voor dit bouwverkeer. Daarbij hebben we oog voor het beperken en bij voorkeur voorkomen van hinder voor de omgeving. Als er meer duidelijkheid is over hoe de bouwroute kan verlopen, zullen we u daarover informeren. 

© Windpark Weijerswold 2016