Beroep tegen ontheffing Wet natuurbescherming ongegrond

17-04-2019

Op 10 april 2019 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over het beroep dat is ingesteld tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor Windpark Weijerswold. De rechtbank verklaart het ingediende beroep ongegrond.
Eerdere bezwaren tegen deze ontheffing werden door Gedeputeerde Staten van Drenthe niet-ontvankelijk verklaard, op advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. Met deze uitspraak van 10 april bevestigt de rechtbank dit besluit.

De indieners van het beroep hebben zes weken de tijd om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Informatieavond in voorbereiding
Met deze uitspraak van de rechtbank is een belangrijke stap gezet. De ontheffing op de Wet natuurbescherming is nog niet onherroepelijk vanwege het hoger beroep dat mogelijk is, maar dit is hiermee wel een stap dichterbij gekomen. Eerder werden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark al wel onherroepelijk, nadat de Raad van State in de uitspraak van 19 september 2018 de beroepen daartegen ongegrond verklaarde.

Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. Ook bereiden we een informatieavond voor om omwonenden te informeren over de vorderingen. Omwonenden krijgen daarvoor nog een uitnodiging. 

© Windpark Weijerswold 2016