Hoger beroep ontheffing Wet natuurbescherming

11-06-2019

Er is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor Windpark Weijerswold. Er zal daarom een zitting worden gehouden bij de Raad van State en daarna volgt de uitspraak hierover. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de zitting dient en derhalve ook nog niet wanneer de uitspraak komt. Zodra daar meer over bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief en onze website.

Op 10 april 2019 deed de rechtbank Noord-Nederland uitspraak over het beroep dat was ingesteld tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming. De rechtbank verklaarde het ingediende beroep ongegrond. Eerdere bezwaren tegen deze ontheffing werden daarvoor door Gedeputeerde Staten van Drenthe niet-ontvankelijk verklaard, op advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. Met de uitspraak van 10 april bevestigde de rechtbank dit besluit.
De indieners van het beroep hadden na de uitspraak van de rechtbank zes weken de tijd om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan en hebben dus van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Informatieavond
De informatieavond voor omwonenden die we in de vorige nieuwsbrief hebben aangekondigd, zijn we aan het voorbereiden. We kunnen omwonenden dan onder andere toelichten hoe de bouw van het windpark op hoofdlijnen verloopt en geven nadere toelichting over de afwikkeling van eventuele planschade. Omwonenden worden door ons per brief uitgenodigd voor deze informatieavond.

Interessepeiling voor obligaties
Er worden in 2019 en 2020 in totaal zeven windmolens gebouwd in de gemeente Coevorden: de vier windmolens van Windpark Weijerswold en drie windmolens langs de Hulteweg. De initiatiefnemers van deze zeven windmolens willen geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om financieel te participeren door de uitgifte van obligaties. Om te beoordelen of hiervoor voldoende animo is, voeren de initiatiefnemers momenteel gezamenlijk een interessepeiling uit. Wie hierin is geïnteresseerd, kan hier meer informatie vinden en ook de eventuele interesse in obligaties kenbaar maken. Dit kan tot en met 30 juni 2019.

Deze interessepeiling is vrijblijvend, en ook het aangeven van interesse is vrijblijvend. Als u later toch niet meer mee wilt doen, kan dat. Bij voldoende animo (ter vrije discretie van de initiatiefnemers) wordt de participatieregeling opgezet. Deze tekst is bedoeld om u te informeren over de interessepeiling. We doen hiermee geen concreet aanbod om te participeren.

Net als aan andere investeringen zullen ook aan deze obligaties risico’s zijn verbonden, zoals het risico op (gedeeltelijk) verlies van de inleg. Indien de initiatiefnemers overgaan tot uitgifte van de obligaties worden deelnemers hierover voor inschrijving uitvoerig geïnformeerd.

© Windpark Weijerswold 2016