Start bouw beoogd begin 2020

05-07-2019

Tijdens een recente informatieavond voor omwonenden lichtten we onder meer toe dat de bouw van Windpark Weijerswold momenteel wordt voorbereid. De huidige planning is dat begin 2020 de bouw van het windpark begint.

Volgorde van werkzaamheden
De eerste werkzaamheden bestaan dan uit het aanleggen van wegen om bij de locaties van de windmolens te komen en het aanleggen van kraanopstelplaatsen. Op deze plaatsen komt verderop in het bouwproces een kraan te staan om de windmolenonderdelen omhoog te hijsen.
Vervolgens wordt er geheid voor de funderingen van de vier windmolens en wordt het beton voor de funderingen gestort. Als het beton is uitgehard, worden de windmolenonderdelen aangevoerd en worden tot slot de windmolens zelf opgebouwd. Netbeheerder Enexis zorgt ervoor dat de windmolens worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
De verwachting is dat de bouw van het windpark eind 2020 is afgerond. Dit is onder voorbehoud, omdat de planning kan worden beïnvloed door weersomstandigheden en andere externe factoren.

Bouwverkeer niet door woonkern
De bouw van het windpark zal tijdelijk leiden tot extra bouwverkeer in het gebied. Er zijn op hoofdlijnen twee soorten bouwverkeer:

  1. De aan- en afvoer van onder andere zand, beton en wapeningsstaal.
  2. De aanvoer van de onderdelen van de windmolens.

 

Het eerste type bouwverkeer heeft voornamelijk overdag en doordeweeks plaats, en bij uitzondering in het weekeinde of ’s avonds. Dit gaat om vrachtwagens van reguliere afmetingen, maar dit kunnen op sommige momenten wel veel vrachtwagens zijn (met name tijdens de aanleg van de wegen, kraanopstelplaatsen en funderingen).

Het tweede type bouwverkeer heeft vooral ’s avonds en ’s nachts plaats en gebeurt bij uitzondering in het weekeinde. Dit gaat om bijzonder transport, vooral vanwege de breedte en lengte van de windmolenonderdelen. Zo kunnen de wieken circa 50 á 60 meter lang zijn. Dit gaat wel om aanzienlijk minder vrachtwagens dan het reguliere bouwverkeer.

De route die beide types bouwverkeer volgen, gaat niet door de kern Weijerswold. Tot aan Weijerswold rijden de vrachtwagens over de provinciale wegen N34, N382 en N863. Deze route staat op onderstaande plattegrond aangegeven (tekst loopt door onder de plattegrond):

 Ter hoogte van Weijerswold wordt een speciale afrit gemaakt vanaf de N863/Europaweg. De vrachtwagens rijden dan vanaf de provinciale weg rechtstreeks de interne wegen van het windpark op en rijden dan dus niet meer op de openbare weg. Het bouwverkeer zal hierdoor om de kern Weijerswold heen rijden en niet er doorheen. Op onderstaande plattegrond staat de locatie van de speciale afrit aangegeven en hoe de wegen vanaf daar naar de windmolenlocaties vertakken (tekst loopt door onder de plattegrond):

 Communicatie over de bouw
In aanloop naar en tijdens de bouw houden we u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte. Dat kan informatie zijn over de stand van zaken, (wijzigingen in) de planning en mogelijke hinder voor de omgeving door bepaalde werkzaamheden. Ons uitgangspunt is dat we de omgeving vooraf informeren over bepaalde werkzaamheden of als er kans is dat de werkzaamheden tijdelijk hinder voor de omgeving kunnen geven.

Als u vragen heeft over de bouw of andere vragen heeft met betrekking tot het windpark, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@windinweijerswold.nl

Ontheffing Wet natuurbescherming
Zoals eerder gemeld, zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark onherroepelijk. Er loopt nog wel een Raad van State-procedure tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming. Er komt hierover nog een zitting bij de Raad van State; de datum hiervan is nog niet bekend. Als daar meer duidelijk over is, melden we dat via onze website en nieuwsbrief.
Verder zijn en worden er nu uitvoeringsvergunningen aangevraagd die nodig zijn om de bouwwerkzaamheden uit te mogen voeren.

Interessepeiling voor obligaties
De interessepeiling voor obligaties in de zeven windmolens die in de gemeente Coevorden worden gebouwd (meer hierover in dit nieuwsbericht), is verlengd. Deze liep tot en met 30 juni, maar tijdens de informatieavond gaven omwonenden aan dat volgens hen de lokale weekkrant waarin de advertentie ter aankondiging van de interessepeiling was geplaatst niet in Weijerswold wordt bezorgd. We hebben daarom besloten de termijn voor de interessepeiling te verlengen tot 8 juli.
Na het sluiten van de interessepeiling brengen we in beeld hoeveel interesse er is in obligaties en wat we doen naar aanleiding van de getoonde interesse. We houden u hierover op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.

© Windpark Weijerswold 2016