Wet natuurbescherming en interessepeiling obligaties

03-10-2019

Kort nadat we onze vorige nieuwsbrief verstuurden waarin we meldden dat er nog een Raad van State-procedure liep tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming, deed de Raad van State hierin uitspraak. De indieners van het hoger beroep zijn niet-ontvankelijk verklaard en daarmee is de ontheffing onherroepelijk geworden.
De Raad van State komt tot deze beslissing, omdat de indieners van het hoger beroep niet hebben aangegeven op basis van welke gronden zij hoger beroep hebben ingesteld.

Obligaties
In juni 2019 voerden we een interessepeiling uit onder de bevolking van de gemeente Coevorden over de interesse in financiële participatie bij de windprojecten in Coevorden. We hebben als initiatiefnemers van de windmolens bij Weijerswold en Europark naar aanleiding hiervan besloten geen obligaties uit te geven. Een belangrijke reden hiervoor is dat de respons op de interessepeiling (erg) beperkt is. Daarnaast komt de getoonde interesse voornamelijk uit een gebied op relatief grotere afstand van de nieuwe windmolens. Vanuit de nabije omgeving van de windmolens is zeer weinig interesse hierin. Daarom hebben we de afweging gemaakt dat er te weinig interesse vanuit de omgeving is om te rechtvaardigen deze vorm van financiële participatie op te zetten.

Verlichting en ‘uilenveren’
Tijdens de informatieavond op 27 juni voor omwonenden werden enkele vragen gesteld over de verlichting op de windmolens en zogeheten ‘uilenveren’. We zegden toe daar nog op terug te komen:

1. Vraag:
Is het noodzakelijk dat er verlichting op de mast van de windmolens komt en zo ja, hoeveel en op welke hoogte?

Antwoord:
Ja, het is vanwege de hoogte verplicht om ook verlichting aan te brengen op de mast van de windmolens. Dit vloeit voort uit regelgeving voor de luchtvaartveiligheid. Er moeten halverwege de mast vier rode lampen komen. Deze lampen knipperen niet, maar zijn vastbrandend en hebben een lage lichtintensiteit. Deze lampen op de mast branden alleen ’s avonds en ’s nachts.

 

2. Vraag:
Bovenop de gondel van de windmolens komt verlichting. Is het een optie om onder deze lampen een scherm te plaatsen om het lichtschijnsel naar beneden en woningen rondom de windmolens te beperken?

Antwoord:
De vraag of dit bij de windmolens van Windpark Weijerswold kan worden toegepast, is voorgelegd aan mogelijke windmolenleveranciers. We zijn in afwachting van een antwoord hierop.
In algemene zin is dit doorgaans technisch mogelijk, maar het effect van een dergelijk scherm is beperkt. Zeker voor het afschermen van het licht voor woningen in de omgeving. Dit licht overbrugt een relatief grote afstand waardoor het effect van het scherm teniet wordt gedaan, omdat vanaf grotere afstand het scherm onder de verlichting de lampen niet meer blokkeert. Overigens zal de gondel zelf – die zich onder de lampen bevindt – de verlichting voor een deel aan de onderkant afschermen.

 

3. Vraag:
Komen er ten behoeve van de beperking van geluidsuitstoot door de turbines ‘uilenveren’ aan de bladen van de windmolens of is dit als optie meegenomen?

Antwoord:
Ja, er komen zogeheten ‘uilenveren’ aan de wieken van de windmolens. Dit zijn gekartelde randen van de wieken die ervoor zorgen dat de windmolens minder geluid maken als de wieken door de lucht bewegen. 

© Windpark Weijerswold 2016