Keuze voor windmolen: Vestas V136

16-12-2019

We hebben een definitieve keuze gemaakt voor het type windmolen dat wordt gebouwd. De keuze is gevallen op fabrikant Vestas en het type V136. De ashoogte van deze windmolens wordt 113,5 meter en de rotordiameter wordt 136 meter. De tiphoogte wordt 181,5 meter.

In de omgevingsvergunning is vastgelegd dat de windmolens een ashoogte mogen hebben van minimaal 99 en 122 meter en een rotordiameter van minimaal 115 en maximaal 136 meter. De Vestas V136 blijft dus binnen deze zogeheten bandbreedte in de omgevingsvergunning.

Hieronder ziet u twee visualisaties van het windpark met daarin de vier windmolens van dit type. De windmolens zijn gevisualiseerd in een recente foto waardoor u ook reeds de nieuwe windmolens aan de Duitse kant van de grens ziet.
(Tekst loopt door onder de visualisaties).

Afbeelding 1: visualisatie vanaf de straat Vlieghuis, ten oosten van het windpark.
Afstand tot dichtstbijzijnde windmolen is circa 750 meter.

 Afbeelding 2: visualisatie vanaf de Europaweg/N836, ten westen van het windpark. 
Afstand tot dichtstbijzijnde windmolen is circa 1000 meter.

Windmolens met een groene voet
In de afspraken tussen het bewonersplatform en de initiatiefnemers over het windpark staat dat we ervoor zorgen dat de windmolens een groene voet krijgen, mits daarmee geen inbreuk wordt gedaan op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot kleurstelling. Een groene voet draagt eraan bij dat de windmolens beter in het groene landschap worden ingepast. Daarom wordt  de onderste drie meter van de mast van de windmolens groen gemaakt, zo staat ook in de omgevingsvergunning voorgeschreven. Het wordt de kleur RAL6010 (via deze link ziet u een overzicht van alle RAL-kleuren).

In de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de windmolens staat dat we in overleg zouden treden met bewoners over de uitvoering van de groene voet. Wel blijft het eindoordeel over het uiteindelijke ontwerp bij de commissie Welstand van de gemeente Coevorden. Tijdens de recentste informatieavond met omwonenden eind juni 2019 bleek dat er bij omwonenden geen behoefte is om een vertegenwoordiging zoals een omgevingsraad te vormen om dit soort thema’s met ons te bespreken.

We zijn daarom voornemens dit ontwerp voor de groene voet voor te leggen aan de commissie Welstand. Mochten omwonenden hierover nog opmerkingen, vragen of suggesties hebben, dan horen we dat graag op korte termijn.

Als gevolg van een andere afspraak met het bewonersplatform worden de windmolens verder voorzien van een matte verf waardoor de schittering van licht op de windmolens (en daardoor mogelijk hinder voor de omgeving) wordt voorkomen.

Contactpersoon omwonenden
Overigens blijft het wat ons betreft mogelijk om met (een vertegenwoordiging van) omwonenden in gesprek te zijn over de uitvoering van de afspraken tussen het bewonersplatform en ons. Wie daar interesse in heeft, kan contact met ons opnemen via info@windinweijerswold.nl

Planning
We kunnen inmiddels een specifiekere planning geven voor de bouw van het windpark, in aanvulling op onze nieuwsbrief van 5 juli 2019.

Volgens de huidige planning worden in de periode maart – juni 2020 achtereenvolgens de toegangswegen en kraanopstelplaatsen aangelegd, wordt er geheid voor de funderingen en wordt het beton voor de fundamenten gestort. In die periode wordt ook de parkbekabeling aangelegd (de interne elektriciteitskabels in het windpark) en verzorgt netbeheerder Enexis de netaansluiting door elektriciteitskabels aan te leggen naar de locaties van de windmolens. In de huidige planning kunnen vanaf juli 2020 de molens zelf opgebouwd worden, te beginnen met de twee westelijke windmolens.

De planning is onder voorbehoud. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden kan deze wijzigen. We houden u hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief en website.

© Windpark Weijerswold 2016