Zichtbare voorbereidingen bouw windpark

13-01-2020

De bouw van Windpark Weijerswold wordt voorbereid. Een onderdeel daarvan is dat aannemer Heijmans binnenkort metingen en kleinschalige graafwerkzaamheden verricht in het gebied waar de windmolens komen. Mocht u medewerkers van Heijmans in het land zien werken, bent u er zo van op de hoogte dat dit ten behoeve van het windpark is.

De planning is dat Heijmans op 14 januari begint met de volgende werkzaamheden:

  • Het terrein wordt ingemeten door een landmeter. Deze informatie is nodig voor het definitieve ontwerp van de inrit naar het windpark, de toegangswegen en kraanopstelplaatsen bij de windmolens.
  • Op het punt waar straks de vrachtwagens vanaf de Europaweg/N863 de interne wegen van het windpark opgaan, worden enkele proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen te verifiëren. De locatie van de inrit staat op een plattegrond die u kunt vinden in onze nieuwsbrief van 5 juli 2019 en op de afbeelding die u bij dit nieuwsbericht ziet.
  • Heijmans en diverse voor het windpark aangestelde onderaannemers inspecteren de verschillende locaties op allerhande zaken in het gebied waar straks wordt gewerkt.
  • De locaties van onder andere de windmolens en de begrenzing van de wegen worden uitgezet in het gebied.
  • De peilbuizen worden gebruikt om de grondwaterstand op te meten.

Onze verwachting is dat deze werkzaamheden geen hinder voor de omgeving geven.

© Windpark Weijerswold 2016