Start aanleg wegen en kraanopstelplaatsen

07-02-2020

Volgens de huidige planning begint aannemer Heijmans op donderdag 27 februari met het aanleggen van de wegen naar de locaties van de windmolens en de zogeheten kraanopstelplaatsen. Deze plaatsen zijn verharde vlakken naast de windmolens waar een kraan kan staan die de windmolenonderdelen hijst.

De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een in- en uitrit aan de Europaweg / N863. Via deze in- en uitrit komen de vrachtwagens via nieuwe wegen bij de locaties van de windmolens. De locatie van de in- en uitrit ziet u op bijgaande plattegrond: ter hoogte van Europaweg 39.

De planning is onder voorbehoud, want bijvoorbeeld weersomstandigheden kunnen deze beïnvloeden. Als er wijzigingen in optreden, melden we dat via onze nieuwsbrief.

Veel vrachtverkeer
Het aanleggen van wegen en kraanopstelplaatsen duurt volgens de huidige planning tot medio april. Het houdt vooral in dat er veel vrachtverkeer van en naar de windmolenlocaties rijdt om onder andere grond en menggranulaat (puinverharding) te vervoeren. Dit gebeurt met vrachtwagens van reguliere afmetingen en in principe alleen overdag op werkdagen. Als het bijvoorbeeld vanwege de planning nodig is dat er ook buiten werkdagen of reguliere werktijden moet worden gewerkt, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

In juni, juli en september worden volgens de huidige planning ook soortgelijke werkzaamheden verricht, om tijdelijk verharde plekken aan te leggen waar de windmolenonderdelen kunnen worden neergelegd voordat deze worden gehesen.

Heien vanaf eind maart
Als de wegen en kraanopstelplaatsen gereed zijn, wordt er gewerkt aan de fundamenten van de windmolens. De eerste stap daarin is dat er funderingspalen in de grond worden geheid. In de huidige planning begint het heien eind maart en staat er circa vijf dagen heien per windmolen gereserveerd. Op een later moment delen we meer informatie over de funderingswerkzaamheden.

Contactpersoon
Als u tijdens de bouw vragen, opmerkingen, suggesties of klachten heeft, kunt u ons bereiken via info@windinweijerswold.nl. Ook kunt u bellen met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager bij Pure Energie, via telefoonnummer 06-57870755.

Omgevingsfonds woningeigenaren binnen 1500 meter
Het bewonersplatform en wij als initiatiefnemers van Windpark Weijerswold hebben tijdens de ontwikkeling van het plan voor het windpark afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de eenzijdige ongerichte rechtshandeling (zie www.windinweijerswold.nl/project).

Eén van de afspraken is dat er voor een periode van 15 jaar, 10.560 euro per jaar ter beschikking wordt gesteld aan woningeigenaren binnen 1500 meter van de windmolens. Ook staat in deze afspraken dat dit jaarlijkse bedrag aan een representatieve vertegenwoordiging van de woningeigenaren wordt overgemaakt. In de afspraken is een stichting als voorbeeld gegeven.

Tot op heden bestaat een dergelijke vertegenwoordiging van de woningeigenaren binnen 1500 meter nog niet. Omdat de bouw van de windmolens begint en dus het moment dat het geld beschikbaar komt ook dichterbij komt, gaan we graag in overleg met woningeigenaren binnen 1500 meter van de windmolens hoe dit jaarlijkse bedrag het beste kan worden beheerd. Als er woningeigenaren zijn die hierover willen meedenken en -beslissen, dan horen we dat graag via info@windinweijerswold.nl. U zit nergens aan vast, we gaan graag een keer met u in gesprek. 

© Windpark Weijerswold 2016