Verkeersveiligheid tijdens de bouw

25-02-2020

Tijdens de bouw van het windpark – die volgens de huidige planning deze week begint - rijdt er veel vrachtverkeer van en naar het windpark. Verkeersveiligheid is uiteraard van groot belang en daarom worden daarvoor maatregelen getroffen. Dat gebeurt vooral bij de in- en uitrit aan de Europaweg / N863. Zie voor meer informatie over deze in- en uitrit onze vorige nieuwsbrief.

Tijdens de aanleg van de in- en uitrit zelf is er enkele dagen sprake van een wegversmalling op de Europaweg / N863 ter hoogte van de in- en uitrit. Dat is nodig om voldoende ruimte te hebben voor de werkzaamheden. Deze wegversmalling staat duidelijk aangegeven met borden. Met behulp van verkeerslichten wordt ervoor gezorgd dat het verkeer veilig deze wegversmalling kan passeren. Hier geldt dan ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur die met verkeersborden staat aangegeven.

Op bijgaande tekening ziet u die tijdelijke wegversmalling. Het oranje vlak is de wegversmalling en u ziet de verschillende waarschuwingsborden en verkeerslichten die daarvoor worden geplaatst. Op onderstaande tekening is de linker helft de situatie voor verkeer dat vanuit Coevorden richting Schoonebeek rijdt. De rechter helft is voor verkeer dat vanuit Schoonebeek richting Coevorden rijdt.

Na de aanleg van de in- en uitrit wordt de wegversmalling verwijderd. Er worden verkeersborden geplaatst tijdens de gehele bouwperiode blijven staan om verkeer op de Europaweg / N863 erop te wijzen dat hier bouwverkeer in- en uitvoegt.

Via dit nieuwsbericht verzoeken we iedereen die de Europaweg / N863 gebruikt om tijdens de bouw van het windpark ook bij te dragen aan de verkeersveiligheid door de snelheidsbeperkingen te respecteren en op te letten ter hoogte van de in- en uitrit. Vrachtverkeer zal langzaam rijden op dit deel van de Europaweg / N863 om vervolgens de wegen van het windpark te kunnen inslaan of juist als het vrachtverkeer weer op de Europaweg / N863 moet invoegen. Vandaar dat het van belang is dat het overige verkeer op dit weggedeelte eveneens de snelheid aanpast.

Bouwterrein is verboden toegang
Eveneens vanwege de veiligheid is het bouwterrein verboden terrein voor onbevoegden. Dit wordt onder andere aangegeven met hekken. De wegen die bij het windpark horen, zijn geen openbare wegen en mogen door niemand anders dan direct bij de bouw betrokken bedrijven en personen worden gebruikt. Tijdens de bouw rijdt op deze wegen veel en groot materieel waardoor het niet verantwoord is om hier onbevoegden zonder toezicht toe te laten. We vragen u daarom om afzettingen en hekken te respecteren en de afgezette gebieden niet te betreden, voor uw eigen veiligheid.

© Windpark Weijerswold 2016