Werkzaamheden vorderen gestaag

23-03-2020

Eind februari 2020 begon de aanleg van de wegen naar de windmolenlocaties  De werkzaamheden vorderen gestaag, zoals u op bijgaande foto kunt zien.

Bouw gaat door, ondanks coronavirus
De uitbraak van het coronavirus heeft veel impact in Nederland. Persoonlijk contact moet zoveel mogelijk worden vermeden en mede daardoor ligt in veel sectoren het werk stil. De bouw van Windpark Weijerswold kan vooralsnog wel doorgaan. De werknemers in het veld werken veelal alleen en staan niet in direct contact met elkaar. Wel houden we uiteraard de adviezen van de Rijksoverheid in de gaten en handelen we daarnaar.

We zijn gewoon bereikbaar voor bijvoorbeeld omwonenden. U kunt ons mailen via info@windinweijerswold.nl. U kunt ook bellen met omgevingsmanager Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755. Vanwege het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om een persoonlijk gesprek bij omwonenden thuis te hebben, maar telefonisch en per e-mail kan dat wel.

We zijn voornemens een informatieavond te organiseren tijdens de bouw voor omwonenden, maar we kunnen nog niet zeggen wanneer deze wordt gehouden. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daar komen we op een later moment op terug.

Heiwerkzaamheden
Volgens de huidige planning is een volgende fase van de bouw in aantocht: het aanleggen van de fundamenten. Daarvoor worden er eerst heipalen geslagen. Volgens de huidige planning arriveert de heistelling rond 2 april op het bouwterrein. Dan kan het heien beginnen. Per windmolen verwachten we vijf dagen aan het heien te zijn. Het heiwerk gebeurt alleen overdag en op werkdagen. Volgens de huidige planning zijn de heiwerkzaamheden in de loop van mei afgerond. Het heien zal in de omgeving hoorbaar zijn.

Nadat de heiwerkzaamheden klaar zijn, worden de fundamenten ontgraven en begint het staal- en betonwerk. De staalvlechters gaan aan de slag met de wapening en uiteindelijk wordt het fundament volgestort met beton. Dit betekent dat er veel beton wordt aangevoerd. Per fundering wordt het beton op één dag aangevoerd, omdat het beton gelijkmatig en zonder tussentijds te drogen moet worden aangebracht. Het beton wordt aangevoerd met reguliere betonvrachtwagens.

Nadat de fundaties zijn gestort, moeten ze 28 dagen uitharden. Daarna komen de eerste windmolenonderdelen op de locaties en kan het plaatsen van de windmolens zelf beginnen.

De planning is onder voorbehoud. Deze kan bijvoorbeeld nog wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden of onverwachte ontwikkelingen rond het coronavirus.

© Windpark Weijerswold 2016