Heiwerkzaamheden vorderen

22-04-2020

De heiwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Bij het versturen van onze nieuwsbrief van 7 april was het de planning dat de heiwerkzaamheden in de loop van mei werden afgerond. Het lijkt er momenteel op dat het heien iets eerder klaar is.

Het heien bij windmolen 2 is reeds afgerond en bij windmolen 3 zijn naar verwachting ook alle heipalen deze week gereed. Deze week is verder het heien bij windmolen 1 begonnen. Volgende week (de week van 27 april) begint het heien bij windmolen 4 en de planning is dat deze heiwerkzaamheden tot en met 4 mei duren.

Het overgrote deel van de wegen en kraanopstelplaatsen is inmiddels gereed. Alleen bij windmolen 1 wordt hier nog aan gewerkt .

Beton storten voor funderingen in juni
Nadat de heiwerkzaamheden klaar zijn, worden de fundamenten ontgraven en begint het staal- en betonwerk. De staalvlechters gaan aan de slag met de wapening en uiteindelijk wordt het fundament volgestort met beton. Dit betekent dat er veel beton wordt aangevoerd. Per fundering wordt het beton op één dag aangevoerd, omdat het beton gelijkmatig en zonder tussentijds te drogen moet worden aangebracht. Het beton wordt aangevoerd met reguliere betonvrachtwagens.

Volgens de huidige planning begint het beton storten voor de eerste fundering begin juni en worden de overige fundaties ook in die maand gestort. Nadat de fundaties zijn gestort, moeten ze 28 dagen uitharden. Daarna komen de eerste windmolenonderdelen op de locaties en kan het plaatsen van de windmolens zelf beginnen.

De planning is onder voorbehoud, we houden u op de hoogte van de stand van zaken.  

© Windpark Weijerswold 2016