Bouw windmolens gaat beginnen

12-08-2020

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief (23 juni) staat de bouw van de windmolens zelf op het punt van beginnen. De fundamenten van de windmolens, de wegen naar de locaties van de windmolens en de zogeheten kraanopstelplaatsen bij de windmolenlocaties zijn hiervoor gereed. Ook maakt windmolenleverancier Vestas met bouwketen een tijdelijk kantoor op het terrein van het windpark.

Aanvoer kleinere onderdelen en opbouw hijskraan
Vestas begint volgens de huidige planning vanaf 18 augustus met de aanvoer van kleinere onderdelen. Kort daarna begint ook de installatie van de grote hijskraan die de windmolens opbouwt. Deze kraan wordt iets hoger dan de ashoogte van de windmolens (de windmolens krijgen een ashoogte van 113,5 meter).

Aanvoer wieken en mastdelen
De aanvoer van de grotere onderdelen zoals de wieken en de delen van de masten begint volgens de huidige planning op 21 augustus. De aanvoer van alle benodigde onderdelen neemt naar verwachting iets meer dan twee weken in beslag.

Hijskraan bouwt de windmolens
Vanaf het moment dat de grotere onderdelen worden aangevoerd, begint ook het hijsen en daarmee echt de bouw van de windmolens. De hijskraan brengt de verschillende onderdelen in positie en deze worden aan elkaar vastgemaakt. De bouw begint bij de twee windmolens aan de westkant van het windpark. Naar verwachting duurt het bouwen van de windmolens tot medio september, maar dit is onder voorbehoud. Door onvoorziene omstandigheden zoals het weer kan de planning worden aangepast. Zo kan er bij harde wind niet worden gehesen.

Werktijden
In principe wordt er op werkdagen en overdag gewerkt. Maar het is mogelijk dat er ook in de weekenden of ’s avonds en ’s nachts moet worden gehesen, bijvoorbeeld doordat dan de weersomstandigheden beter zijn.

De aanvoer van de grote onderdelen gebeurt wel ’s avonds en ’s nachts om het overige wegverkeer zo min mogelijk te hinderen. De vrachtwagens komen vanuit de richting Schoonebeek over de N836 bij het windpark aan. Ze rijden niet door de kern Weijerswold.

Testen van windmolens
Als de windmolens zijn gebouwd, worden deze eerst uitgebreid getest voordat ze officieel in gebruik worden genomen. Volgens de huidige planning begint de testfase begin september en duurt tot eind september / begin oktober.

Afsluiting fietspad tijdens hijsen
Om het hijsen van de onderdelen zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt het fietspad langs het Schoonerbekerdiep – op de grens met Duitsland – tijdens het hijsen afgesloten voor alle verkeer. De windmolens zijn dichtbij dit fietspad beoogd en daarom is het veiliger hier geen fietsers over te laten gaan als de grote onderdelen door de kraan worden gehesen. Het fietspad is alleen afgesloten tijdens de daadwerkelijke hijswerkzaamheden. Als de weersomstandigheden goed zijn, neemt het bouwen van een windmolen circa twee dagen in beslag. De afsluiting van het fietspad wordt aangegeven met borden. Voor uw eigen veiligheid verzoeken we u dringend om deze afsluiting te respecteren en het fietspad tijdens de hijswerkzaamheden niet te gebruiken.

Hieronder ziet u een plattegrond waarop staat aangegeven waar het fietspad wordt afgesloten:

© Windpark Weijerswold 2016