Bouw windmolens begonnen

08-09-2020

De dag nadat ’s avonds en ’s nachts de eerste windmolenonderdelen met speciaal transport op de locatie van het windpark waren aangekomen (in de nacht van 20 op 21 augustus), is de bouw van de windmolens begonnen. De bouw verloopt voorspoedig. De onderste mastdelen van alle windmolens zijn eerst op de fundamenten gezet en vervolgens begon de bouw van windmolen 1. Dat is de windmolen die het meest richting Coevorden staat. Daarna worden, één voor één, windmolens 2, 3 en 4 gebouwd. De bouw verloopt in hoofdlijnen volgens planning. Er zijn tot op heden enkele dagen geweest dat het te hard waaide om onderdelen te hijsen, maar dat leidt vooralsnog niet tot grote vertragingen. De verwachting is nog steeds dat de windmolens eind september zijn gebouwd.

Hieronder ziet u een foto van windmolen 1 (tekst loopt door onder de foto)

Alle grote onderdelen op locatie
De transporten van de grote windmolenonderdelen zijn inmiddels afgerond en spoedig verlopen. Alle grote onderdelen zoals mastdelen, wieken en gondels zijn op de locatie van het windpark aangekomen. Alle onderdelen zijn direct bij de locaties van de windmolens gelegd, zoals u ziet op de foto bovenaan dit nieuwsbericht. Er worden nog wel kleinere onderdelen aangevoerd, maar dit gaat met reguliere vrachtwagens en niet meer met speciaal transport.

Afsluiting fietspad tijdens hijsen
Graag wijzen we er nogmaals op dat het fietspad langs het Schoonerbekerdiep – op de grens met Duitsland – tijdens het hijsen afgesloten is voor alle verkeer. De windmolens zijn dichtbij dit fietspad beoogd en daarom is het veiliger hier geen fietsers over te laten gaan als de grote onderdelen door de kraan worden gehesen. Het fietspad is alleen afgesloten tijdens de daadwerkelijke hijswerkzaamheden. De afsluiting van het fietspad wordt aangegeven met borden en er staat een omleidingsroute aangegeven.

Slagschaduw van windmolens
Nu de bouw van de windmolens vordert, komt het moment dat ze gaan draaien ook dichterbij. Daarom informeren we u graag over een belangrijk onderwerp: slagschaduw.
Slagschaduw is de bewegende schaduw die ontstaat als de zon tegen de draaiende wieken van een windmolen schijnt. Het kan hinderlijk zijn als deze bewegende schaduw bijvoorbeeld voor het raam van een woning langsgaat. Hieronder leggen we uit wat omwonenden kunnen verwachten van slagschaduw tijdens de testfase van de windmolens en wat omwonenden kunnen verwachten als de windmolens na deze testfase in bedrijf zijn gesteld. Omwonenden krijgen hierover ook een brief van ons.

Testfase: hinder van slagschaduw is mogelijk
Als de mastdelen, wieken en andere onderdelen op hun plek zijn gehesen door de hijskraan, worden vervolgens de windmolens getest. Tijdens deze testfase wordt goed gekeken of alle systemen en onderdelen goed werken. Als de testfase goed is doorlopen, worden de windmolens in normaal in bedrijf gesteld.

Tijdens deze testfase is het mogelijk dat omwonenden hinder van slagschaduw ervaren. Om zeker te weten dat alle systemen goed werken, kan het nodig zijn om de windmolens door te laten draaien, ook als deze slagschaduw veroorzaken bij bijvoorbeeld woningen in de omgeving. Daar ontkomen we helaas niet aan. Het is van groot belang om te weten of alle systemen goed werken. Daarom moeten de windmolens ook enige tijd ongestoord kunnen draaien zonder dat deze tussentijds worden stilgezet.

Slagschaduwkalender
Deze testfase is tijdelijk. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om deze fase zo kort mogelijk te houden. We verwachten dat deze testfase in de loop van september begint en nog dit jaar wordt afgerond. Mocht er een verandering in deze planning ontstaan, dan melden we dat.

Bij de brief die we aan omwonenden sturen, vinden de omwonenden een zogeheten slagschaduwkalender. Deze kalender laat zien wanneer er bij die specifieke woning slagschaduw kan ontstaan en of deze bewoners dus tijdens de testfase slagschaduw kunnen ervaren. Een toelichting op de slagschaduwkalender staat in de brief. Omwonenden die hier vragen over hebben, kunnen contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen via info@windinweijerswold.nl of 06 – 57870755.

Slagschaduw na testfase: zo min mogelijk, maximaal één uur per jaar
Als de testfase is afgerond, worden de windmolens in bedrijf gesteld en begint de exploitatiefase. Recent hebben we besloten dat de windmolens zo worden ingesteld dat in de exploitatiefase de windmolens zo min mogelijk slagschaduwhinder veroorzaken in de omgeving. Om dat voor elkaar te krijgen, zetten we de windmolens vaker stil.

In de vergunning voor het windpark is vastgelegd dat de vier windmolens samen maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw per gemiddeld jaar mogen veroorzaken op bijvoorbeeld een woning van derden. Om die norm niet te overschrijven, is het nodig om de windmolens gedurende het jaar af en toe stil te zetten. We kiezen ervoor om verder te gaan dan deze eis in de vergunning. We stellen de windmolens zo in dat de hoeveelheid slagschaduw op woningen in de omgeving zo dicht mogelijk bij nul uur per jaar komt.

We kunnen niet garanderen dat omwonenden tijdens de exploitatiefase nooit slagschaduw ervaren. De windmolens worden zo ingesteld dat ze weten wanneer ze een woning met slagschaduw kunnen raken. Een windmolen heeft korte tijd nodig om te stoppen met draaien: hij staat nooit in één keer stil. Daar is het mogelijk dat de windmolens af en toe slagschaduw veroorzaken. Daarom kunnen we toezeggen dat de windmolens in de exploitatiefase zo min mogelijk slagschaduw veroorzaken met maximaal één uur per woning van derden per jaar.

© Windpark Weijerswold 2016