Twee windmolens gebouwd

16-09-2020

Inmiddels zijn twee van de vier windmolens gebouwd. Dat zijn de twee westelijke windmolens (richting Coevorden). De bouw van windmolen 3 is inmiddels begonnen. De planning is nu dat deze windmolen nog deze week wordt gebouwd, al is de planning onder voorbehoud.
Bij windmolens 1 en 2 worden inmiddels besturingssystemen, kabels en andere apparatuur geïnstalleerd. Daarmee komt het moment dat deze windmolens in de testfase gaan draaien dichterbij. De start van de testfase voor deze windmolens is nu beoogd in de loop van volgende week, rond 22 en 23 september. Maar dat is nog wel onder voorbehoud van de voortgang van de huidige werkzaamheden in de windmolens zelf.

Rondleiding voor omwonenden
Omwonenden binnen 1500 meter van het windpark konden afgelopen vrijdag (11 september) deelnemen aan een rondleiding over het bouwterrein van het windpark. Met een bus werden de 29 omwonenden vanaf de parkeerplaats van café Otten naar de locatie van windmolen 4 gereden. Daar lagen alle grote onderdelen zoals wieken, mastdelen en gondel op de grond en zo konden de omwonenden deze onderdelen die straks hoog in de lucht staan of hangen van dichtbij bekijken. Ramon Jillings en Nick Nieuwe Weme van het bedrijf Topwind – dat Windunie en Pure Energie inhuren om de bouw te coördineren – gaven tekst en uitleg over de windmolens en de bouw daarvan. Bovenaan dit bericht en hieronder twee foto’s van deze rondleiding waarop een deel van de groep omwonenden bij de wieken van 68 meter lang staat (tekst loopt door onder de foto).

Windpark voldoet aan afspraak over geluid
Eén van de gemaakte bewonersafspraken tijdens de ontwikkeling van het plan voor Windpark Weijerswold is dat de maximale geluidimissie op de gevel van woningen binnen 1500 meter van het windpark niet meer dan 50 dB(A) mag zijn voor een periode van vijf minuten. Als initiatiefnemers moeten we dit aantonen via het geluidsonderzoek dat we moeten uitvoeren voor dit specifieke type windmolen (de Vestas V136). Inmiddels is dit geluidsonderzoek afgerond. Het rapport staat, zoals afgesproken, op onze website. Klik daarvoor hier.
De resultaten van het onderzoek zijn dat er wordt voldaan aan de afspraak zoals hiervoor genoemd. Dit wordt op pagina 6 en 7 van het onderzoeksrapport toegelicht.

© Windpark Weijerswold 2016