Interessepeiling obligaties

Van 30 juni tot 8 juli 2019 stelden wij een interessepeiling open in obligaties in de zeven windmolens die in de gemeente Coevorden worden gebouwd. Deze windmolens komen in het zuiden langs de Hulteweg en aan de grens met Duitsland ten zuiden van Weijerswold (Windpark Weijerswold.)

Deze peiling was bedoeld om in beeld te brengen hoeveel interesse er is onder inwoners van de gemeente Coevorden om obligaties af te nemen. Bij voldoende animo (ter vrije discretie van de initiatiefnemers) wordt de participatieregeling opgezet. De interessepeiling was bedoeld om inwoners van Coevorden te informeren over de interessepeiling. We deden hiermee geen concreet aanbod om te participeren.

Nu de interessepeiling is gesloten, brengen we in beeld hoeveel interesse er is in obligaties en wat we doen naar aanleiding van de getoonde interesse. We houden u hierover op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.