Participatie

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk dat iedereen, en in het bijzonder omwonenden, kan profiteren van het project.

Hierover zijn voor Windpark Weijerswold afspraken gemaakt met omwonenden binnen 1500 meter van het windpark. Vanaf het moment dat de windmolens in gebruik worden genomen, reserveren wij als initiatiefnemers 10.560 euro per jaar (uitgaande van vier windmolens). Dit bedrag wordt aan de omwonenden binnen 1500 meter van het windpark ter beschikking gesteld.

Wij zullen als initiatiefnemers dit bedrag ter beschikking stellen als een representatieve vertegenwoordiging van de omwonenden daar om verzoekt. Dat kan bijvoorbeeld een stichting zijn die specifiek voor dit doel is opgericht. Het is ter beoordeling aan ons als initiatiefnemers of er sprake is van een representatieve vertegenwoordiging.
De omwonenden bepalen in onderling overleg hoe zij dit bedrag besteden.

Deze afspraak is vastgelegd in de eenzijdige ongerichte rechtshandeling voor Windpark Weijerswold.

Ook is afgesproken dat wij als initiatiefnemers, mits hier in de directe omgeving van het windpark voldoende animo voor is, een financiële participatieregeling opzetten die het mogelijk maakt voor derden om via crowdfunding of obligaties  deel te nemen in Windpark Weijerswold.