Welke stappen gaan we nog zetten?

Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan en vergunningen onherroepelijk
De drie beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor het windpark zijn door de Raad van State (RvS) ongegrond verklaard. Dat staat in de uitspraak van de RvS van 19 september 2018. De volledige uitspraak kunt u hier lezen. Met deze uitspraak zijn het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. De bouw van het windpark is hiermee een stuk dichterbij gekomen.

Voorlopige planning
Voordat de bouw van de windmolens daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd door ons verder opgepakt. 
De voorlopige planning is nu dat de bouw van de windmolens medio 2019 begint. Als er meer duidelijkheid is over de planning, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

Ook voeren we de afspraken uit die met omwonenden zijn gemaakt. Dit zijn afspraken met betrekking tot onder andere planschade, geluid, slagschaduw en financiële tegemoetkoming.

Ontheffing Wet natuurbescherming
Er loopt nog wel een procedure met betrekking tot de ontheffing Wet natuurbescherming voor het windpark. Deze ontheffing is verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, maar daartegen zijn drie bezwaarschriften ingediend. Gedeputeerde Staten hebben deze bezwaren, conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie, niet-ontvankelijk verklaard. De indieners van de bezwaren zijn hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank Noord-Nederland. Daarover werd op 16 januari 2019 een zitting gehouden bij de rechtbank Noord-Nederland. In de uitspraak van 10 april 2019 heeft de rechtbank dit beroep ongegrond verklaard. De indieners van het beroep hebben zes weken de tijd om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

 

© Windpark Weijerswold 2016