Welke stappen gaan we nog zetten?

Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan en vergunningen onherroepelijk
De drie beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor het windpark zijn door de Raad van State (RvS) ongegrond verklaard. Dat staat in de uitspraak van de RvS van 19 september 2018. De volledige uitspraak kunt u hier lezen. Met deze uitspraak zijn het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. De bouw van het windpark is hiermee een stuk dichterbij gekomen.

Bouwen van het windpark
Voordat de bouw van de windmolens daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden momenteel door ons opgepakt. 
De voorlopige planning is nu dat de bouw van de windmolens begin 2020 begint. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht.

Ook voeren we de afspraken uit die met omwonenden zijn gemaakt. Dit zijn afspraken met betrekking tot onder andere planschade, geluid, slagschaduw en financiële tegemoetkoming.

Hoger beroep bij Raad van State tegen ontheffing Wet natuurbescherming
Er loopt nog wel een procedure met betrekking tot de ontheffing Wet natuurbescherming voor het windpark. Deze ontheffing is verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, maar daartegen zijn drie bezwaarschriften ingediend. Gedeputeerde Staten hebben deze bezwaren, conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie, niet-ontvankelijk verklaard. De indieners van de bezwaren zijn hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank Noord-Nederland. Daarover werd op 16 januari 2019 een zitting gehouden bij de rechtbank Noord-Nederland. In de uitspraak van 10 april 2019 heeft de rechtbank dit beroep ongegrond verklaard. 
De indieners van het beroep hebben hierop hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Er zal daarom een zitting worden gehouden bij de Raad van State en daarna volgt de uitspraak hierover. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de zitting dient en derhalve ook nog niet wanneer de uitspraak komt. Zodra daar meer over bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief en onze website.

 

© Windpark Weijerswold 2016